Chính Sách Bảo Mật

Tổng quan

Các Điều khoản và Điều kiện này ( “T&C’s” hoặc “Điều khoản & Điều kiện” ) chi phối việc bạn truy cập và sử dụng/(các) trang web này ( “trang web” hoặc “trang web” ) do fsecurevn điều hành. Ltd. (“fsecurevn”). Tuyên bố này tiết lộ các thông lệ về quyền riêng tư đối với các trang web của fsecurevn.

Khi chúng tôi cập nhật, cải thiện và mở rộng Dịch vụ và theo bối cảnh pháp lý và quy định ngày càng phát triển ở quốc gia này, chính sách này có thể thay đổi, vì vậy vui lòng tham khảo lại chính sách này theo định kỳ. Các sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi có thể bao gồm các sản phẩm hoặc dịch vụ của bên thứ ba. Khi bạn sử dụng các sản phẩm hoặc dịch vụ này mà bạn có thể đã đồng ý, có khả năng họ cũng có thể thu thập và sử dụng thông tin của bạn để phục vụ bạn. Bằng cách truy cập trang web của Công ty hoặc Ứng dụng này hoặc sử dụng Dịch vụ, bạn đồng ý với việc thu thập, lưu trữ và sử dụng thông tin cá nhân mà bạn cung cấp (bao gồm mọi thay đổi do bạn cung cấp) cho bất kỳ dịch vụ nào mà chúng tôi cung cấp. Trong trường hợp bạn muốn rút lại sự đồng ý của mình hoặc tìm cách xóa thông tin cá nhân của mình khỏi máy chủ fsecurevn, bạn có thể làm như vậy trong vòng 24 giờ kể từ khi gửi thông tin chi tiết của mình.

Công ty tôn trọng quyền riêng tư của người dùng Dịch vụ và cam kết bảo vệ quyền riêng tư đó một cách hợp lý trên mọi phương diện.

Bất kỳ việc sử dụng/(các) trang web nào (hiện đang tồn tại và có thể được phát triển trong tương lai) do fsecurevn sở hữu và quản lý sẽ được hiểu là bạn chấp nhận Chính sách quyền riêng tư này và nếu bạn không chấp nhận Chính sách quyền riêng tư được liệt kê dưới đây, vui lòng làm theo không tiếp tục sử dụng/truy cập trang web.

Chúng tôi thu thập thông tin gì từ bạn?

Thông tin do người dùng cung cấp

Dữ liệu đăng ký

Khi bạn đăng ký trên trang web, Ứng dụng và Dịch vụ, chúng tôi yêu cầu bạn cung cấp Thông tin liên hệ cơ bản bao gồm nhưng không giới hạn ở tên, ảnh, giới tính, tuổi, địa chỉ, mã pin, số liên lạc, nghề nghiệp, sở thích và địa chỉ email, v.v. .Khi bạn đăng ký bằng các tài khoản khác của mình như trên Facebook, Twitter, Gmail, v.v., chúng tôi sẽ chỉ truy xuất Thông tin từ tài khoản đó khi bạn cho phép để tiếp tục tương tác với bạn và tiếp tục cung cấp Dịch vụ và không chia sẻ thêm thông tin đó cho bất kỳ bên nào bên ngoài cho những người dùng có thể hưởng lợi trực tiếp hoặc gián tiếp từ nó.

Nhà cung cấp dịch vụ tích hợp và các mạng được liên kết: Bạn có thể chọn đăng nhập hoặc đăng ký Nền tảng fsecurevn thông qua mạng được liên kết (tức là Facebook hoặc Twitter) và bạn có thể kết nối tài khoản fsecurevn hiện tại của mình với một số mạng bên thứ ba như Facebook, Twitter và LinkedIn (mỗi mạng được gọi là “Mạng được liên kết ”). Nếu bạn chọn đăng ký thông qua hoặc kết nối với Mạng được Liên kết, chúng tôi sẽ nhận được thông tin tài khoản và hồ sơ nhất định về bạn từ Mạng được Liên kết. Các Mạng được Liên kết này cũng có thể xuất hiện trong hồ sơ của bạn để mọi người có thể tìm thấy bạn trên các Mạng được Liên kết này. Thông tin cụ thể do các Mạng Liên kết cung cấp cho chúng tôi được xác định bởi các bên thứ ba này và có thể khác nhau tùy theo mạng. Trong mọi trường hợp, trang cấp phép cho Mạng được Liên kết sẽ mô tả thông tin được chia sẻ. Bạn nên tham khảo các chính sách bảo mật tương ứng của họ để biết thông tin về các hoạt động của họ. Bạn có thể ngắt kết nối khỏi

tùy chọn Mạng được liên kết bằng cách “Đăng xuất” có trong Ứng dụng/Trang web/Sản phẩm thông qua khu vực Đăng nhập dễ truy cập, vị trí của khu vực này có thể khác nhau tùy theo sản phẩm.

Thông tin tự nguyện

Chúng tôi có thể thu thập thông tin bổ sung vào những thời điểm khác, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc bạn cung cấp phản hồi, thay đổi nội dung hoặc tùy chọn email, trả lời khảo sát hoặc liên lạc với chúng tôi. Ví dụ: nếu bạn đăng ký tham gia một chương trình về chính trị, chúng tôi có thể hỏi bạn về quan điểm chính trị của bạn. Chúng tôi không chia sẻ dữ liệu riêng tư cá nhân của bạn với bất kỳ ai.

Cookie

Cookies/Bộ nhớ cục bộ là các tệp nhỏ mà một trang web hoặc nhà cung cấp dịch vụ của nó chuyển đến ổ cứng máy tính của bạn thông qua trình duyệt Web của bạn (nếu bạn cho phép) cho phép các trang web hoặc hệ thống của nhà cung cấp dịch vụ nhận ra trình duyệt của bạn và thu thập cũng như ghi nhớ một số thông tin nhất định.

Để cải thiện khả năng phản hồi của “Sản phẩm” cho người dùng của chúng tôi, chúng tôi có thể sử dụng “cookie/bộ nhớ cục bộ” hoặc các công cụ điện tử tương tự để thu thập thông tin nhằm gán cho mỗi khách truy cập một số ngẫu nhiên, duy nhất làm Nhận dạng người dùng (ID người dùng) để hiểu lợi ích cá nhân của người dùng bằng cách sử dụng máy tính được xác định. Trừ khi bạn tự nguyện xác định danh tính của mình (ví dụ: thông qua đăng ký), chúng tôi sẽ không có cách nào biết bạn là ai, ngay cả khi chúng tôi chỉ định cookie cho máy tính của bạn. Thông tin cá nhân duy nhất mà cookie có thể chứa là thông tin bạn cung cấp. Cookie không thể đọc dữ liệu từ ổ cứng của bạn. Các nhà quảng cáo của chúng tôi cũng có thể chỉ định cookie/bộ nhớ cục bộ của riêng họ cho trình duyệt của bạn (nếu bạn nhấp vào quảng cáo của họ), một quy trình mà chúng tôi không kiểm soát. Chúng tôi nhận và lưu trữ một số loại thông tin bất cứ khi nào bạn tương tác với chúng tôi qua trang web,

Quyền tự do rút lại sự đồng ý của bạn bất cứ lúc nào: Nếu bạn không muốn chấp nhận cookie/bộ nhớ cục bộ liên quan đến việc bạn sử dụng Nền tảng fsecurevn, bạn sẽ cần xóa và chặn hoặc vô hiệu hóa cookie/bộ nhớ cục bộ thông qua cài đặt trình duyệt của mình ( Vui lòng tham khảo tài liệu Trợ giúp của trình duyệt web của bạn để biết thêm thông tin về quy trình này.) Xin lưu ý rằng việc tắt cookie/bộ nhớ cục bộ sẽ ảnh hưởng đến chức năng của Nền tảng fsecurevn và có thể khiến bạn không thể truy cập một số tính năng nhất định trên các trang web/sản phẩm/ứng dụng .

Chọn không tham gia

Nếu người dùng chọn không sử dụng Cài đặt quảng cáo, ID cookie DoubleClick duy nhất trên trình duyệt của người dùng sẽ bị ghi đè bằng cụm từ “OPT_OUT”. Do không còn ID cookie duy nhất nên không thể liên kết cookie chọn không tham gia với một trình duyệt cụ thể.

Thông tin tệp nhật ký

Chúng tôi tự động thu thập thông tin hạn chế về kết nối máy tính của bạn với Internet, số điện thoại di động, bao gồm cả địa chỉ IP của bạn, khi bạn truy cập trang web, ứng dụng hoặc dịch vụ của chúng tôi. Địa chỉ IP của bạn là một số cho phép các máy tính được kết nối với Internet biết nơi gửi dữ liệu cho bạn — chẳng hạn như các trang bạn xem. Chúng tôi tự động nhận và ghi thông tin từ trình duyệt của bạn, bao gồm địa chỉ IP, tên máy tính, hệ điều hành, loại và phiên bản trình duyệt, tốc độ CPU và tốc độ kết nối. Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin nhật ký từ thiết bị của bạn, bao gồm vị trí, địa chỉ IP, tên thiết bị, số sê-ri hoặc số nhận dạng duy nhất của thiết bị (ví dụ: UDiD trên thiết bị iOS của bạn), hệ điều hành thiết bị, loại và phiên bản trình duyệt, tốc độ CPU, và tốc độ kết nối, v.v. Chúng tôi sử dụng cookie, tệp nhật ký, thẻ pixel,

Xóa ảnh GIF

Chúng tôi có thể sử dụng “ảnh GIF rõ ràng” (Web Beacon) để theo dõi các kiểu sử dụng trực tuyến của người dùng theo cách ẩn danh mà không nhận dạng cá nhân người dùng. Chúng tôi cũng có thể sử dụng ảnh GIF trong suốt trong các email dựa trên HTML được gửi tới người dùng của mình để theo dõi những email nào được người nhận mở. Chúng tôi sử dụng thông tin này để cung cấp các trang web của chúng tôi cho bạn theo yêu cầu, để điều chỉnh Trang web, Ứng dụng hoặc Dịch vụ của chúng tôi theo sở thích của người dùng, để đo lưu lượng truy cập trong Ứng dụng của chúng tôi để cải thiện chất lượng, chức năng và tính tương tác của Ứng dụng và cho phép các nhà quảng cáo biết các vị trí địa lý nơi khách truy cập của chúng tôi đến.

Thông tin từ các nguồn khác

Chúng tôi có thể nhận thông tin về bạn từ các nguồn khác, thêm thông tin đó vào thông tin tài khoản của chúng tôi và xử lý thông tin đó theo chính sách này. Nếu bạn cung cấp thông tin cho nhà cung cấp nền tảng hoặc đối tác khác mà chúng tôi cung cấp dịch vụ, thông tin tài khoản và thông tin đặt hàng của bạn có thể được chuyển cho chúng tôi. Chúng tôi có thể lấy thông tin liên hệ cập nhật từ các bên thứ ba để sửa hồ sơ của chúng tôi và hoàn thành Dịch vụ hoặc để liên lạc với bạn. Thông tin về các hoạt động của bạn bên ngoài fsecurevn khi bạn nói về chúng tôi – chẳng hạn như nếu bạn đã đề cập đến chúng tôi trong một bài đăng trên Twitter, chúng tôi sẽ thu thập địa chỉ Twitter của bạn.

Thông tin nhân khẩu học và mua hàng

Chúng tôi có thể tham khảo các nguồn nhân khẩu học và thông tin khác để cung cấp cho bạn các thông tin liên lạc và quảng cáo được nhắm mục tiêu hơn. Chúng tôi sử dụng Google Analytics, trong số những công cụ khác, để theo dõi hành vi của người dùng trên trang web của chúng tôi. Cụ thể, Google Analytics đã có thể hỗ trợ quảng cáo hiển thị theo hướng giúp chúng tôi hiểu rõ về Nhân khẩu học và Sở thích của người dùng. Các báo cáo là ẩn danh và không được liên kết với bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào mà bạn có thể đã chia sẻ với chúng tôi. Bạn có thể chọn không tham gia Google Analytics cho Quảng cáo hiển thị và tùy chỉnh quảng cáo trên Mạng hiển thị của Google bằng các tùy chọn Cài đặt quảng cáo do Google cung cấp.

Liên kết đến các trang web

Đôi khi, theo quyết định của chúng tôi, chúng tôi có thể bao gồm hoặc cung cấp các sản phẩm hoặc dịch vụ của bên thứ ba trên trang web của chúng tôi. Chúng tôi không cung cấp bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào cho các trang web/ nhà quảng cáo/ máy chủ quảng cáo của bên thứ ba mà không có sự đồng ý của bạn.

Ứng dụng có thể bao gồm các liên kết đến các trang web hoặc ứng dụng khác. Các trang web hoặc ứng dụng như vậy được điều chỉnh bởi các chính sách bảo mật tương ứng của chúng, nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi. Khi bạn rời khỏi máy chủ của chúng tôi (bạn có thể biết mình đang ở đâu bằng cách kiểm tra URL trong thanh vị trí trên trình duyệt của mình), việc sử dụng bất kỳ thông tin nào bạn cung cấp sẽ được điều chỉnh bởi chính sách quyền riêng tư của nhà điều hành ứng dụng mà bạn đang truy cập. Chính sách của họ có thể khác với chính sách của chúng tôi. Nếu bạn không thể tìm thấy chính sách bảo mật của bất kỳ trang web nào trong số này qua liên kết từ trang chủ của ứng dụng, bạn nên liên hệ trực tiếp với chủ sở hữu ứng dụng để biết thêm thông tin.

Khi chúng tôi trình bày thông tin cho các nhà quảng cáo của mình để giúp họ hiểu đối tượng của chúng tôi và xác nhận giá trị của quảng cáo trên các trang web hoặc Ứng dụng của chúng tôi, thông tin đó thường ở dạng thống kê tổng hợp về lưu lượng truy cập vào các trang/nội dung khác nhau trong các trang web hoặc Ứng dụng của chúng tôi. Chúng tôi sử dụng các công ty quảng cáo bên thứ ba để phân phát quảng cáo khi bạn truy cập trang web hoặc Ứng dụng của chúng tôi. Các công ty này có thể sử dụng thông tin (không bao gồm tên, địa chỉ, địa chỉ email hoặc số điện thoại hoặc thông tin nhận dạng cá nhân khác) về các lượt truy cập của bạn vào trang này và các trang web hoặc ứng dụng khác, để cung cấp quảng cáo về hàng hóa và dịch vụ mà bạn quan tâm.

Không, chúng tôi không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các bên không xác định.

Bất kỳ thông tin nào chúng tôi thu thập từ bạn có thể được sử dụng theo một trong các cách sau:

a) Để cá nhân hóa trải nghiệm của bạn (thông tin của bạn giúp chúng tôi đáp ứng tốt hơn nhu cầu cá nhân của bạn);

b) Để cải thiện trang web của chúng tôi (chúng tôi liên tục cố gắng cải thiện các dịch vụ trang web của mình dựa trên thông tin và phản hồi mà chúng tôi nhận được từ bạn);

c) Để quản lý một cuộc thi, khuyến mãi, khảo sát hoặc tính năng khác của trang web;

d) Gửi thư điện tử định kỳ;

e) Để đo lưu lượng truy cập trong trang web của chúng tôi và cho các nhà quảng cáo biết vị trí địa lý nơi khách truy cập của chúng tôi đến;

Địa chỉ email bạn cung cấp có thể được sử dụng để gửi thông tin cho bạn, trả lời các câu hỏi và/hoặc các yêu cầu hoặc câu hỏi khác.

Mọi thông tin nhận dạng cá nhân do bạn cung cấp sẽ không được coi là nhạy cảm nếu thông tin đó có sẵn miễn phí và/hoặc có thể truy cập được trong phạm vi công cộng như mọi nhận xét, tin nhắn, blog, nét vẽ nguệch ngoạc có sẵn trên các nền tảng xã hội như Facebook, Twitter, v.v. Bất kỳ thông tin nào được đăng/tải lên/ được người dùng chuyển tải/truyền đạt trên các phần công khai của “Ứng dụng” sẽ trở thành nội dung được xuất bản và không được coi là thông tin nhận dạng cá nhân tuân theo Chính sách quyền riêng tư này.

Trong trường hợp bạn chọn từ chối gửi thông tin nhận dạng cá nhân trên Ứng dụng, chúng tôi không thể cung cấp một số dịch vụ nhất định trên Ứng dụng cho bạn. Chúng tôi sẽ nỗ lực hợp lý để thông báo cho bạn về điều tương tự tại thời điểm mở tài khoản của bạn. Trong mọi trường hợp, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý và hoặc chịu trách nhiệm về việc từ chối một số dịch vụ đối với bạn do bạn không cung cấp thông tin cá nhân cần thiết. Khi bạn đăng ký với Ứng dụng hoặc Dịch vụ, thỉnh thoảng chúng tôi sẽ liên hệ với bạn về việc cập nhật thông tin cá nhân của bạn để cung cấp cho người dùng những tính năng mà chúng tôi tin rằng có thể mang lại lợi ích / lợi ích cho bạn.

Chia sẻ thông tin

a) Khi được pháp luật hoặc bất kỳ tòa án hoặc cơ quan chính phủ/cơ quan tự quản lý hoặc cơ quan có thẩm quyền nào yêu cầu hoặc yêu cầu tiết lộ, nhằm mục đích xác minh danh tính hoặc để ngăn chặn, phát hiện, điều tra bao gồm các sự cố mạng hoặc để truy tố và trừng phạt các tội phạm. Những tiết lộ này được thực hiện với thiện chí và niềm tin rằng việc tiết lộ đó là cần thiết một cách hợp lý để thực thi các Điều khoản này hoặc để tuân thủ các luật và quy định hiện hành.

b) Công ty đề xuất chia sẻ thông tin đó trong các công ty thuộc tập đoàn và cán bộ, nhân viên của các công ty thuộc tập đoàn đó nhằm mục đích xử lý thông tin cá nhân thay mặt cho công ty. Chúng tôi cũng đảm bảo rằng những người nhận thông tin đó đồng ý xử lý thông tin đó dựa trên hướng dẫn của chúng tôi và tuân thủ Chính sách quyền riêng tư này cũng như bất kỳ biện pháp bảo mật và an ninh thích hợp nào khác.

c) Công ty có thể trình bày thông tin cho các nhà quảng cáo của chúng tôi – để giúp họ hiểu đối tượng của chúng tôi và xác nhận giá trị của quảng cáo trên các trang web hoặc Ứng dụng của chúng tôi – tuy nhiên thông tin này thường ở dạng thống kê tổng hợp về lưu lượng truy cập vào các trang khác nhau trong trang web của chúng tôi.

d) Công ty có thể chia sẻ thông tin của bạn về các hoạt động của bạn trên các trang web hoặc Ứng dụng với các trang web xã hội của bên thứ ba để đưa vào tường xã hội của bạn hiển thị cho người khác, tuy nhiên bạn sẽ có tùy chọn để đặt cài đặt quyền riêng tư của mình, nơi bạn có thể quyết định những gì bạn sẽ làm thích chia sẻ hay không chia sẻ với người khác.

e) Dữ liệu ẩn danh và tổng hợp. Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin tổng hợp hoặc thông tin đã hủy nhận dạng với các bên thứ ba để nghiên cứu, tiếp thị, phân tích và các mục đích khác, miễn là thông tin đó không xác định danh tính của một cá nhân cụ thể.

Chúng tôi bảo vệ thông tin của bạn thế nào?

Chúng tôi thực hiện các biện pháp bảo mật thích hợp để bảo vệ chống truy cập trái phép hoặc thay đổi trái phép, tiết lộ hoặc phá hủy dữ liệu. Chúng bao gồm các đánh giá nội bộ về các biện pháp thu thập, lưu trữ và xử lý dữ liệu của chúng tôi cũng như các biện pháp bảo mật, bao gồm các biện pháp bảo mật vật lý và mã hóa thích hợp để bảo vệ chống truy cập trái phép vào các hệ thống nơi chúng tôi lưu trữ dữ liệu cá nhân. Tất cả thông tin được thu thập trên TIL được lưu trữ an toàn trong cơ sở dữ liệu do Công ty kiểm soát. Cơ sở dữ liệu được lưu trữ trên các máy chủ được bảo mật sau tường lửa; quyền truy cập vào các máy chủ được bảo vệ bằng mật khẩu và bị hạn chế nghiêm ngặt. Tuy nhiên, dù hiệu quả như các biện pháp bảo mật của chúng tôi, không có hệ thống bảo mật nào là không thể xuyên thủng. Chúng tôi không thể đảm bảo tính bảo mật của cơ sở dữ liệu của chúng tôi, chúng tôi cũng không thể đảm bảo rằng thông tin bạn cung cấp sẽ không bị chặn khi được truyền cho chúng tôi qua Internet. Và, tất nhiên, bất kỳ thông tin nào bạn đưa vào bài đăng lên các khu vực thảo luận đều có sẵn cho bất kỳ ai có quyền truy cập Internet.

Chúng tôi sử dụng các công ty quảng cáo bên thứ ba để phân phát quảng cáo khi bạn truy cập hoặc sử dụng trang web, ứng dụng di động hoặc dịch vụ của chúng tôi. Các công ty này có thể sử dụng thông tin (không bao gồm tên, địa chỉ, địa chỉ email hoặc số điện thoại) về các lần bạn truy cập hoặc sử dụng trang web, ứng dụng di động hoặc dịch vụ cụ thể để cung cấp quảng cáo về hàng hóa và dịch vụ mà bạn quan tâm.

Truy cập & Cập nhật thông tin cá nhân

Khi bạn sử dụng Trang web Dịch vụ (hoặc bất kỳ trang web phụ nào của nó), chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức để cung cấp cho bạn, khi bạn yêu cầu, quyền truy cập vào thông tin cá nhân của bạn và sẽ đảm bảo hơn nữa rằng mọi thông tin cá nhân hoặc dữ liệu cá nhân nhạy cảm hoặc thông tin được phát hiện là không chính xác hoặc thiếu sót sẽ được sửa chữa hoặc sửa đổi khi khả thi, tùy thuộc vào bất kỳ yêu cầu nào đối với thông tin cá nhân đó hoặc dữ liệu cá nhân nhạy cảm hoặc thông tin được lưu giữ theo luật hoặc cho các mục đích kinh doanh hợp pháp. Chúng tôi yêu cầu người dùng cá nhân xác định chính họ và thông tin được yêu cầu truy cập, sửa chữa hoặc xóa trước khi xử lý các yêu cầu đó và chúng tôi có thể từ chối xử lý các yêu cầu lặp lại hoặc có hệ thống một cách bất hợp lý, đòi hỏi nỗ lực kỹ thuật không tương xứng, gây nguy hiểm cho quyền riêng tư của người khác, hoặc sẽ cực kỳ không thực tế (ví dụ: các yêu cầu liên quan đến thông tin nằm trên băng sao lưu) hoặc không yêu cầu quyền truy cập. Trong mọi trường hợp, khi chúng tôi cung cấp quyền truy cập và chỉnh sửa thông tin, chúng tôi sẽ thực hiện dịch vụ này miễn phí, trừ khi việc làm như vậy sẽ đòi hỏi nỗ lực không tương xứng. Do cách chúng tôi duy trì một số dịch vụ nhất định, sau khi bạn xóa thông tin của mình, các bản sao còn lại có thể mất một khoảng thời gian trước khi chúng bị xóa khỏi máy chủ đang hoạt động của chúng tôi và có thể vẫn còn trong hệ thống sao lưu của chúng tôi.

Chúng tôi được công bố thông tin ra bên ngoài hay không?

Chính sách bảo mật trực tuyến này chỉ áp dụng cho thông tin được thu thập thông qua trang web của chúng tôi chứ không phải thông tin được thu thập ngoại tuyến.

Sự đồng ý của bạn

Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, bạn đồng ý với chính sách bảo mật trang web của chúng tôi.

Thay đổi với chính sách quyền riêng tư của tôi

Internet và bối cảnh pháp lý & quy định xung quanh nó không ngừng phát triển. Đôi khi, chúng tôi có thể thay đổi chính sách quyền riêng tư của mình để kết hợp những thay đổi cần thiết về công nghệ, luật hiện hành hoặc bất kỳ biến thể nào khác. Trong mọi trường hợp, chúng tôi có quyền thay đổi (tại bất kỳ thời điểm nào) các điều khoản của Chính sách quyền riêng tư này hoặc Điều khoản sử dụng mà không cần thông báo trước. Bất kỳ thay đổi nào chúng tôi thực hiện sẽ có hiệu lực ngay lập tức theo thông báo mà chúng tôi có thể đưa ra bằng cách đăng chính sách mới trên “Ứng dụng”. Việc bạn sử dụng Ứng dụng hoặc Dịch vụ sau khi có thông báo như vậy sẽ được coi là chấp nhận những thay đổi đó. Chúng tôi cũng có thể nỗ lực hợp lý để thông báo cho bạn qua thư điện tử. Trong mọi trường hợp, bạn nên xem lại Chính sách quyền riêng tư này định kỳ trên “Trang web / Ứng dụng”) để đảm bảo rằng bạn biết về phiên bản mới nhất.